Index 9 Observatori 9 Comissió Permanent

COMISSIÓ PERMANENT

La Comissió Permanent és l’òrgan encarregat de dirigir i coordinar el funcionament de I’OAT per a la consecució dels seus objectius, el desenvolupament de les seves funcions i el compliment del seu pla de treball. Es deu al Plenari, a qui rendeix comptes de les seves actuacions.

S’encarrega de convocar i preparar les sessions del Plenari i els debats, assegurant la claredat i justificació de les propostes, i l’aportació de tota la documentació necessària.

En formen part la Presidència, la Vicepresidència, la Secretaria, la Coordinació, els i les representants dels grups de treball i tres vocals elegits pel Plenari.

Documentació de les reunions

Comissió Permanent 6 de Juny del 2024

Veure l'ordre del dia

Ordre del dia

Punt 1. Aprovació de l’acta de la passada comissió permanent del 14 de maig de 2024.

Punt 2. Repàs de temes pendents

– Taller al D6 d’Ajuts Socials
– Reunió 3 eixos del 7 de juny
– Reunió Alcaldia
– SEU OAT

Punt 3. Comissió seguiment Impacte Tarifes.

– Reunió Comissió Tarifes a 3 eixos 8 de maig
– Dictamen OAT.
– Nova Reunió comissió OAT amb el Síndic el 18 de juny.

Punt 4. Seguiment Pressupost i Pla de Treball OAT 2024

Punt 5. Informacions dels grups de treball OAT.

Punt 6. Temes sobrevinguts

Comissió Permanent 14 de maig del 2024

Veure l'ordre del dia

Ordre del dia

Punt 1. Aprovació de l’acta de la passada comissió permanent del 16 d’abril de 2024.

Punt 2. Informació de Presidència i Vicepresidència.

• Assumptes pendents: Reunió Alcalde / SEU OAT
• Signatura Manifest ADENC
• Bústia on centralitzar correus OAT a l’Ajuntament.

Punt 3. Comissió seguiment Impacte Tarifes.

• Reunió comissió OAT ampliada el 22 abril (amb els partits polítics + FAVT + AVV)
• Reunió Comissió Tarifes a 3 eixos 8 de maig

Punt 4. Incorporació nova entitat al Plenari de l’OAT: Observatori dels Drets Socials de Terrassa. I seguiment de estudi de les representacions i assistències al Plenari).

Punt 5. Informació representants Consell Adm Taigua

• Tema legitimitat OAT.

Punt 6. Informacions dels grups de treball OAT.

Punt 7. Temes sobrevinguts.

Comissió Permanent 16 de abril del 2024

Veure l'ordre del dia

Ordre del dia

Punt 1. Aprovació de l’acta de la passada Comissió Permanent extraordinària del 12 de març de 2024.
Punt 2.  Assumptes pendents:
• Comunicació dors factures-s’està informant insuficientment i malament des de TAIGUA
• Seguiment implantació comptadors emergència
• Reunió finalitzar tríptic treballat entre grup comunicació i DHAS

Punt 3. Comissió seguiment Impacte Tarifes.
Punt 4. Incorporació nova entitat al Plenari de l’OAT: Observatori dels Drets Socials de Terrassa
Punt 5. Temes sobrevinguts.

Comissió Permanent 12 de març del 2024

Veure l'ordre del dia

Ordre del dia

Punt 1. Aprovació de l’acta de la passada Comissió Permanent extraordinària del 16 de gener i la del 23 de gener de 2024.
Punt 2. Informació de Presidència i Vicepresidència.
Punt 3. Reunió de grups de l’OAT (Aprovació Acta i comentari de graella Eixos i activitats grups OAT 2024).
Punt 4. Repàs dels temes pendents amb l’Ajuntament:
Punt 5. Posicionament del OAT al Consell d’administració de TAIGUA del 19 de març.
Punt 6. Informacions dels Grups de Treball
Punt 7. Temes sobrevinguts

Comissió Permanent 23 de gener del 2024

Veure l'ordre del dia

Ordre del dia

Punt 1. Aprovació de l’Acta anterior

Punt 2. Informació de Presidència i Vicepresidència

Punt 3. Trobada de la Permanent per definir Objectius OAT 2024.

Punt 4. Repàs dels temes pendents amb l’Ajuntament:

Punt 5. Pla Estratègic de l’OAT 2024:

Punt 6. Diàlegs públics i retiment de comptes, jornada matinal

Punt 7. Visita districtes Nou sistema tarifari Taigua

Punt 8. Informacions dels Grups de Treball

Punt 9. Temes sobrevinguts

Comissió Permanent Extraordinaria 16 de gener del 2024

Veure l'ordre del dia

Acta

Ordre del dia

Punt 1. Sessions informatives sobre la nova Tarifa d’aigua als districtes de la ciutat

Reunió ordinària 28 de novembre

Veure l'ordre del dia

Acta

Ordre del dia

Punt 1. Aprovació de l’Acta dia 24 d’octubre.

Punt 2. Presentació esborrany memòria 2022 per revisió i tenir-la llesta pel Plenari de 21 de desembre.

Punt 3. Tancament Pressupost 2023

Punt 4. Construcció propostes Pressupost i Pla de treball 2024

Punt 5. Valoració taller Edurne sobre la Diagnosi treball a 3 bandes i OAT.

Punt 6. Informació Sessions Taula Nacional de l’Aigua

Punt 7. Informació dels Grups de Treball.

Punt 8. Informació Presidència

Punt 9. Informació a comentar pel Plenari 21/12

Punt 10. Temes sobrevinguts

Reunió ordinària 24 d'Octubre

Veure l'ordre del dia

Ordre del dia

Punt 1. Aprovació de l’Acta del dia 19 de setembre

Punt 2. Tancament del Pressupost i del Pla de treball

Punt 3. Pla de treball 2024

Punt 4. Informació de Presidència i Vicepresidència

Punt 5. Informacions breus del Grups de Treball

Punt 6. Temes sobrevinguts

Reunió ordinària 19 de setembre de 2023

Veure l'ordre del dia

Ordre del día

1. Aprovació de l’Acta de la passada Permanent de 22 de juny de 2023

2. Informació de Presidència i Vicepresidència

3. SOM AIGUA – Activitats previstes

4. Calendari d’altres Activitats previstes 2023

5. Estat del Pressupost i del Pla de treball 2023

6. Reflexió sobre ajuts socials aigua

7. Taula Nacional de l’aigua de Catalunya 

8. Informe número 13 elaborat pels Grups de Dret Huma de l’Aigua i d’Indicadors i Control Social que presentaran a les Regidories de l’Aigua i Drets Socials

9. Informacions breus dels Grups de Treball

10. Temes sobrevinguts

Reunió ordinària 22 juny de 2023

Veure l'ordre del dia

1. Ordre del dia

2. Informació de Presidència i Vicepresidència

3. Estat tasques Bea i Paco

4. Estat del conveni espai CET  i noves propostes de Seu

5. Memòries 2021 i 2022.

6. Estat del Pressupost i Pla de treball 2023

7. Seguiment Eixos de treball

8. Reflexió Roda de premsa del 21 d’abril “Per un Pacte Social de l’Aigua de Terrassa 2023

9. Informacions dels Grups de Treball

10. Informació sobre el Consell d’Adm de Taigua

11. Aportacions de l’OAT al «Manual Operattivo para el diseño e implantación de observatorios ciudadanos del agua» de AEOPAS.

12. Article “Relaciones entre niveles de burocracia y sus efectos en la coproducción de servicios de salud pública” Síntesi o reflexió col·lectiva del contingut. Arguments esquemàtics pel text referent a la participació i models de democràcia.

13. Enviament informació comunicativa – Campanya Sequera per l’Ajuntament de Terrassa.

14. Temes sobrevinguts

Reunió Extraordinària 25 abril de 2023

Veure l'ordre del dia

1. Ordre del dia

2. Aprovació acta anterior

3. Informació de Presidència i Vicepresidència

4. Reflexió roda de premsa del 21 d’abril

5. Informació del Grups de Treball

6. Organització de la presentació del treball Dret Humà a l’Aigua de Terrassa per Enginyeria sense Fronteres

7. Participació en el Fórum d’entitats

8. Temes sobrevinguts

Reunió extraordinària 16 Març de 2023

Veure l'ordre del dia

1. Ordre del dia

2. Punt 1. Per un Pacte de Ciutat sobre l’aigua

Reunió ordinària 7 Març de 2023

Veure l'ordre del dia

Ordre del dia

Punt 1. Acta anterior per aprovar.

Punt 2.1 Activitats realitzades

Punt 2.3 Informe activitats properes

Punt 4 Resum de la reunió Unificació ajuts a l’aigua

Punt 5 Pla de treball Abstament i Eixos

Punt 5 Propostes OAT

Punt 6 Document per un Pacte de Ciutat sobre l’aigua

Acta de la reunió

 

 

Reunió ordinària 9 Febrer de 2023

Veure l'ordre del dia

Ordre del dia

1. Aprovació de l’Acta del dia 29 de novembre

1.1 Informe Cessament membres del Plenari

2.1 Pla de treball Abastament 2023

2.1.1 Resum Reunió Plans de Treball

2.2 Informe d’Activitats

2.3 Estat del conveni amb el CET

5. Comunicat Pacte de ciutat

Acta de la reunió

Reunió extraordinària 13 Desembre de 2022

Reunió ordinària 29 Novembre de 2022

Veure l'ordre del dia

Ordre del dia

1. Aprovació de l’Acta del dia dimarts 8 de novembre

2. Informació de Presidència i Vicepresidència OAT

2.1 Bases Premis Muncuni

3. Pla de Treball 2023 i estat dels eixos

3.1 Jornada sobre els benefecis dels telecomptadors

3.2 Museu aigua Terrassa

3.3 Govern de l’aigua de Terrassa

4. Estat del Pla de Treball i pressupont any 2022

5. Estat de la memoria 2021

6. Valoració de la jornada pública DHA i JS, Parlem d’aigua: 1ªJornada Pública del Dret Humà a l’Aigua a Terrassa.

7.  Relleu dels càrrecs Presidència i Vicepresidència i representant del Consell d’Administració.

8. L’elecció de la nova sindicatura

9. Ordre del dia i organització audiovisual i del càtering del plenari del 20 de desembre

10. Elecció de la sindicatura de greuges de Terrassa

11. Temes sobrevinguts

Reunió ordinària 8 Novembre de 2022

Reunió ordinària 28 setembre de 2022

Reunió ordinària 28 juny de 2022

Reunió ordinària 10 maig de 2022

Reunió Extraordinària 25 abril de 2022

Reunió ordinària 24 febrer de 2022

Reunió ordinària 27 gener de 2022

Reunió ordinària 3 de desembre de 2021

Reunió ordinària 18 noviembre de 2021

Reunió ordinària 23 setembre de 2021

Reunió ordinària 8 juliol de 2021

Reunió Extraordinària 17 juny de 2021

Reunió ordinària 13 maig de 2021

Reunió ordinària 22 març de 2021

Reunió extraordinària 18 de febrer de 2021

Reunió ordinària 26 gener de 2021

Reunió ordinària 25 de novembre de 2020

Reunió ordinària 24 de setembre de 2020

Reunió ordinària 2 de juliol de 2020

Reunió ordinària 15 de juny de 2020

Reunió ordinària 5 de juny de 2020

Reunió ordinària 20 de febrer de 2020

Reunió ordinària 30 de gener de 2020

Reunió ordinària 19 de desembre de 2019

Reunió ordinària 12 de novembre de 2019

Reunió ordinària 17 d’octubre de 2019

Reunió ordinària 19 de setembre de 2019

Reunió ordinària 2 de juliol de 2019

Reunió ordinària 28 de maig de 2019