Index 9 Grups de Treball 9 Comunicació

GRUP DE TREBALL

COMUNICACIÓ

Qui som? Què fem?

El Grup de Comunicació vol ser un espai de participació ciutadana, un espai de treball i debat conjunt de diferents actors: representants d’entitats, polítics, experts en el mon de la comunicació amb inquietuds i voluntat d’aportar la seva expertesa per a un bé comú: Difondre la cultura de l’aigua des de la mirada de l’OAT.

El grup comptarà amb la col·laboració i complicitat dels grups socials implicats, de l’Administració i de la col·laboració de la resta de Grups de Treball i Taules de l’OAT, el Plenari i la Comissió Permanent.

Objectius i Missió:

Objectius estratègics i específics:

  • Visibilitat
  • Difusió
  • Pedagogia
  • Estendre la Nova Cultura de l’Aigua

Basant-nos en els principis rectors de l’OAT, el grup de Comunicació vetllarà pel compliment del “Principi de nova cultura de l’aigua”, dissenyant estratègies i els plans d’actuació. També dirigirà la seva mirada al compliment del “Principi de participació ciutadana”, on es crearan espais de participació ciutadana I al “Principi de transparència”, per garantir l’accés a tota la informació bàsica sobre la  gestió de l’aigua a la ciutat i la correcta comunicació i difusió de la informació.

 El Grup també promourà i vetllarà per que la resta de grups de l’OAT facin una correcta i coherent difusió, alineada amb els Objectius de l’OAT, així com el foment de la comunicació interna entre ells

Qui en forma part?

Beatriz Escribano Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC
Francisco Rodríguez  Taula de l’Aigua
Eva Nogueras Coordinadora de l’OAT
Francina Gorina La Natural Coop
Sonia Giménez Presidenta de l’OAT i component de “Dones d’aigua” i de la “Taula d’Educació OAT”