Investigació aplicada i col·laborativa

L’Observatori de l’Aigua de Terrassa es dedica a la recerca aplicada i col·laborativa, enxarxant persones del món acadèmic, de l’activisme social i del món tècnic i professional. La seva tasca es desenvolupa amb la col·laboració d’estudiants que realitzen les seves pràctiques i els seus treballs de recerca. També amb la col·laboració de grups de recerca, professors i professionals que hi participen de diferents maneres.

  1. Assessorament expert de caire puntual.
  2. Participació en estudis i projectes de recerca.
  3. Participació en la tutoria de tesis doctorals, Projectes Final de Grau (PFG) i Projectes Final de Màster (PFM).
  4. Participació en la tutoria de treballs de recerca i activitats dirigides a instituts.
  5. Participació en els grups de treball de l’OAT.

Línies de recerca

Aquesta xarxa centra els seus àmbits temàtics d’interès prioritari en els que estan relacionats amb l’aigua i amb els principis per a la seva gestió a Terrassa, i es concreta en cinc àmbits:

  1. Aigua com a dret i a un preu just. Dret d’accés, justícia social i preu just.
  2. Aigua amb govern compartit. La gestió i la governança pública de l’aigua, el treball en xarxa, l’intercanvi de coneixement i la intel·ligència col·lectiva. Innovació en participació ciutadana, cogovernança, coproducció de política pública, control ciutadà, transparència, accés i gestió de la informació, indicadors de l’aigua, fiscalització del servei i auditories.
  3. Aigua amb  cultura. La nova cultura de  l’aigua en la ciutat, l’aigua  com  a  bé  comú, l’aigua com a font de valors, la memòria i el patrimoni cultural material i immaterial de l’aigua.
  4. Aigua amb eficiència. Els costos del cicle integral de l’aigua i el seu finançament. Millors tecnologies disponibles, minimització i optimització de l’ús de l’aigua, reutilització i captació de recursos en el context de l’economia circular. La qualitat de l’aigua i l’aigua envasada.
  5. Dimensions ecosistèmiques de l’aigua. Canvi climàtic, protecció dels ecosistemes aquàtics, estudis i problemes de conca. Sostenibilitat del cicle integral de l’aigua. Serveis ecosistèmics.

És necessari i desitjable que els grups de recerca, els docents, els investigadors i altres organitzacions acadèmiques exerceixin la seva capacitat de recerca i docent en relació amb aquests àmbits. Tots els materials generats són de molt interès per a l’OAT.

Cal que es mobilitzin les capacitats i possibilitats relacionades amb la direcció de tesis doctorals, TFG, TFM i altres estudis i treballs de recerca. I és molt important que s’aprofitin les capacitats per accedir a programes,  projectes, convocatòries i altres fonts que puguin ajudar a mobilitzar recursos i capacitats  vinculats als àmbits temàtics de recerca.

Col·laboracions de recerca i estudis

Taller "Connectem indicadors i ODS. Accions, impactes i transversalitat"

Autor: Sergi Rovira

Data: 7 Novembre 2023

Do Smart Meters Produce Smart Citizens?

Autor: Marina Prat-Carreño

Universidad: Maastrich University

Supervisor: Sofía Bento

Data: Juny 2023

Recomunalizar el agua: Cruzar umbrales en la remunicipalización impulsada por los ciudadanos

Dona Geagea (Investigadora a la universitat Vrije Universiteit Amsterdam i al NEWAVE Early Stage Researcher)

2023

Estudi sobre el consum d'aigua a les llars de Terrassa

Grup de Qualitat i Sabor de l’Aigua de l’OAT

Terrassa, 22 de març de 2023

Presentació ACV

Ramón Vazquez. Gerent de TAIGUA

2023

Presentació de treballs universitaris sobre reutilització d’aigua

Estudiantat: Thomas Tjeerdsma i Gabriel Santano Baena

Octubre 2022

Veure la primera part de la presentació

Veure la segona part de la presentació

Aliments circulars - Living Lab a Terrassa

Sistema Tarifari Urbà del cicle de l’aigua a Terrassa

Estudiantat:
Alba Garcia, Cindy Cairampoma, Mario Ramón, Mateo Gadano i Sergio Jacinto.

Juny 2022

Public water without (public) financial mediation? Remunicipalizing water in Valladolid, Spain

Jorge Garcia-Arias,Hug March,Nuria Alonso i Mar Satorras.

Abril 2022

 

Democratizing Public Services,Anne Le Strat and Michael Menser

Anne Le Strat and Michael Menser
New York
Febrer 2022

Veure:
Chapter 2—The Case of Paris: Water Utility Municipalization and Democratization, the Innovation of the Observatory

 

PRE-ANÀLISIS DE L'ÚS DE SOLUCIONS BASADES EN LA NATURA (NBS) A TERRASSA

A càrrec del Dr. Jordi Morató i la Sra. Mariana Laterra de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat – UPC

Febrer 2022

Estudi: Aquí

Cartell : Aquí

Mes informació

La viabilitat de la reutilització de l’aigua de la pluja i dels aqüífers pel reg dels horts urbans i parcs municipals de Terrassa

Alumne: Gabriel Santano Baena

Coordinació: Beatriz Escribano Rodríguez de Robles i Jordi Morató Farreras.

Gener 2022

Presentació.La viabilitat de la reutilització de l’aigua de la pluja i del aqüífers

La viabilitat de la reutilització

 

OAT: sistema d’indicadors de transparència a l’aigua gestió a Terrassa

Estudiantat: Montse Badia Puyol, Eduardo Rodríguez Núñez, Ruth Luna, Sulkhan Tsintsadze i Mary Mael

Juny 2021

OAT: CIUTAT - AIGUA OBSERVATORIS XARXA

Estudiantat: Yamileth Salas, Marco Asto, Ot Puy i Baqué, Ricardo González i Clàudia Cruanyes

Juny 2021

OAT: SABOR DE L'AIGUA

Estudiantat: Mercè Agramunt Llibreria

Abril 2021

Devolució taller amb l’Observatori de l’Aigua de Terrassa

Dinamitzadores: Mauro Castro i Laia Forné

Persones assistents: Bea Escribano, Dones d’Aigua i Grup Dret Huma de l’OAT, Taula de l’Aigua i Dones d’Aigua, Paco Rodríguez.

Octubre de 2020

IP. Metodología para la evaluación del control social que se ejerce desde los Observatorios del Agua (Informe de pasantía)

Estudiants: Andrea Alejandra Escobedo Ordóñez.

Tutors/es: Juan Martínez (OAT), Cristina de Gispert (UAB), Sophie Richard (UM), Marielle
Montginoul (UM).

Setembre  2020

 

Social control in the public water co-governance

Estudiantat: Stine Deleuran Kristensen, Julie Corneliusen, Mohammed Issa
Dominika Szlawska.

Tutors/es: Míriam Planas, Marti Rosas, Francisco

Rodríguez i Edurne Bagué
Juny 2020

Pobreza del agua en Terrassa

Estudiantat: Carlos de la Cruz i Nataly Guzman.

Tutor: Juan Martínez

Juny 2020

 

Culture and responsible consumption of water

Estudiantat: Alexia Saucedo, Adrianna Czerwińska, Martí Roig, Bartosz Wybraniec.

Tutora: Beatriz Escribano

Juny 2020

Estudi/proposta sobre governança democràtica de l’aigua a Terrassa en el marc del comú

Observatori Drets Econòmics, Socials i Culturals

Edurne Bagué

2020

Indicadors per una gestió sostenible i transparent de l’aigua a Terrassa

Estudiantat: Pia Jara i Itza Martínez (treball voluntari)

Tutors/es: Juan Martínez (OAT)
Curs 2019/2020

2019

Avaluació i funcionament dels observatoris de l’aigua

Estudiantat: Andrea Alejandra Escobedo

Tutors/es: Juan Martínez (OAT)

Desembre 2019

TFM. Estudi de Cas de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa

Hug Lucchetti Barba
Tutora: Özgür Günes Öztürk

Juny 2019

Pòster. Estudi de Cas de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa

Hug Lucchetti Barba
Tutora: Özgür Günes Öztürk

Juny 2019

Treballs de Recerca Instituts

2022/2023

Coneix l'aigua que beus. La duresa de l'aigua

Estudiantat: Chaima El Allam Kanice

Escola: Institut Cavall Bernat

Tutoria centre: Xavier Bellés

Tutoria OAT: Bea Escribano

Any 2022-2023

2020/2021

OAT: ESTUDI DE LA VIABILITAT DE LA IMPLEMENTACIÓ DE TECNOLOGIES SOSTENIBLES: AIGUAMOLLS CONSTRUÏTS A CATALUNYA

Estudiantat: Àlex Vilchez Sabihi

Tutoria: Lorena Aguilar Pérez i Juan Carlos Pérez Pulido

Decembre 2021

Exposició
TDR

 

La qualitat i el sabor de l’aigua a Terrassa, propostes de millora

Estudiantat: Cristina Martín i Irene Baltà

Escola: Institut Can Jofresa

Tutoria centre: Dídac Zoyo

Tutoria OAT: Bea Escribano

TDR “La qualitat i el sabor de l’aigua de Terrassa”

Annexos “La qualitat i el sabor de l’aigua de Terrassa”

Veure vídeo.

14 de desembre de 2020

 

Web de l'OAT

Estudiantat: Miguel Angel Lujan i José Ignacio Barragán Lopez

Escola: Institut Nicolau Copèrnic

Tutoria centre: Iván Cantón

Tutoria OAT: Juan Martínez

Any 2019-2020