Index 9 Grups de Treball 9 Projectes i Medi Ambient

Aquest grup actualment no està actiu.

GRUP DE TREBALL
PROJECTES I MEDI AMBIENT

Objectius

El Grup de Projectes i Medi Ambient (GPMA) és un espai obert a la màxima participació ciutadana i pot incorporar les entitats, col·lectius i ciutadania a títol individual que tinguin interès a debatre sobre el desenvolupament de les tasques de l’OAT en general, i en particular
sobre l’àmbit de la recerca de projectes i convocatòries de projectes que puguin ser d’interès per l’OAT i per als seus grups de treball. La seva funció és promoure projectes de recerca, activitats, estudis i propostes en el context de la modelització, transformació digital, petjada hídrica, l’economia circular i els serveis ecosistèmics. Sobre els impactes ecosistèmics del consum d’aigua a la ciutat, la petjada hídrica, la disponibilitats de recursos i sobre mesures de millora en el context de la economia circular. Més enllà de la sostenibilitat financera i econòmica, la gestió del servei ha de garantir també la sostenibilitat ambiental i social, avaluada mitjançant el diagnòstic de l’estat ecològic dels sistemes hídrics i l’ús d’instruments d’anàlisi multicriteri, desenvolupats mitjançant el coneixement científic i la participació social. Ha de basar-se en un coneixement avançat sobre tots els aspectes del cicle de l’aigua i en l’ús de les millors pràctiques i tecnologies disponibles. I ha de saber integrar el coneixement científic, el coneixement tècnic, l’experiència, el treball i la participació social.

Qui en forma part?

Joseba Quevedo Universitat Politècnica de Catalunya

Documents de treball

Documents de treball

Documents

Documents

Informes:

Informes:

Do Smart Meters Produce Smart Citizens?

Autor: Marina Prat-Carreño
Maastricht Univeristy
23 Juny 2023
Supervisor: Sofia Bento

"Solucions basades en la naturalesa per a la resiliència al canvi climàtic"

Projects Overview
5th May 2023
Prof. Dr. Leonardo Martín PÉREZ