Per a definir la teva participació en l’OAT, respon si us plau el següent formulari. Les respostes son confidencials i seran tractades d’acord al marc legal vigent de protecció de dades. Només seran utilitzades de forma exclusiva en el marc de l’OAT per donar resposta a les teves opcions i prioritats. L’OAT tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, segons el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679.

Inscripció en els grups de treball

Participació en altres tasques de l'OAT.

Vols formar part de la xarxa d'informació de l'OAT?