Index 9 Grups de Treball 9 Educació – Taula de Educació

GRUP DE TREBALL D’EDUCACIÓ

Contacte: grup-educacio@oat.cat
Persones de contacte: Àngels Tripiana i Emili Díaz

La Taula d’Educació neix impulsada per la Taula de l’Aigua, en el marc de la remunicipalització del servei d’aigua a la ciutat i de la creació de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa, per tal de crear una xarxa de col·laboració i complicitat per al desenvolupament  dels valors de la nova cultura de l’aigua, entre els quals trobem la democràcia, la transparència, la participació, els drets humans, la justícia social, la sostenibilitat, l’eficiència, l’eficàcia, l’estalvi, la protecció dels recursos i la natura.

Es tracta de treballar conjuntament amb la comunitat educativa de Terrassa per una nova cultura de l’aigua a la ciutat.

Qui en forma part?

  • Una persona representant dels equips directius de les escoles de primària
  • Dues persones representants de l’IES Egara
  • Dues persones representants de l’escola Creixen
  • Tres persones representants de la Taula de l’Aigua
  • Una persona representant de la Comissió Permanent de l’Observatori de l’Aigua
  • Una persona representant de Dones d’Aigua
  • Una persona membre de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat
  • La Presidència de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa

Quins són els seus objectius generals?

Crear una xarxa de complicitats entre les escoles i els actors interessats a definir i donar forma i valor a aquest concepte de Nova Cultura de l’Aigua a la ciutat, expressada essencialment en els principis i objectius de la gestió de l’aigua pública i que van ser definits en el document de Mocions per la gestió pública i participativa de l’aigua, treballat i aprovat en el Primer Parlament Ciutadà de Terrassa i posteriorment presentat a l’Ajuntament de Terrassa. 

Definir un treball col·laboratiu entre escoles i àmbits formatius a tots els nivells i sectors, amb la col·laboració i el reconeixement de l’Administració local i amb la participació dels actors i agents socials que ho desitgin i mostrin interès en un model participatiu i integral de gestió de l’aigua.

Aconseguir que l’aigua, com a dret humà, com a recurs essencial, escàs i compartit amb la natura, l’aigua com a bé comú, formi part dels valors i competències desenvolupats en el procés d’aprenentatge dintre dels currículums educatius.

Àmbits de treball

Ampliar la xarxa de de col·laboradors i col·laboradores  sobre els objectius plantejats.

Realitzar una diagnosi dels continguts curriculars i les activitats desenvolupades a les escoles sobre temes relacionats amb l’aigua, per poder dibuixar un mapa d’aquestes activitats.

Avançar cap a l’elaboració d’un banc de recursos de materials docents, propostes i activitats relacionades amb l’aigua per als diferents nivells educatius.

Desenvolupar una dinàmica col·laborativa entre centres docents, universitats, la Taula d’Educació i l’Administració local, orientada al desenvolupament conjunt de coneixement, innovació i recerca, aprofitant els treballs de recerca, els treballs final de grau, els treballs final de màster i les tesis doctorals.