GRUP DE TREBALL

PROJECTES EUROPEUS I FONS DE FINANÇAMENT

Contacte: grup-projecteseuropeus@oat.cat
Persona de contacte: Abraham Arcos

Qui som?

El Grup de Projectes Europeus i Fons de Finançament (GPEU) és un espai obert a la màxima participació ciutadana i pot incorporar les entitats, col·lectius i ciutadania a títol individual que tinguin interès a debatre sobre el desenvolupament de les tasques de l’OAT en general, i en particular sobre l’àmbit de la recerca de projectes i convocatòries de projectes que puguin ser d’interès per l’OAT i per als seus grups de treball.

El GPEU treballa en col·laboració amb la resta de grups de treball de l’OAT, el Plenari i la Comissió Permanent, i és per aquest motiu que la persona encarregada de la coordinació del Grup també é membre de la Comissió Permanent de l’OAT.

Qui en forma part?

El GPEU està coordinat per una persona escollida per tots els i les participants del Grup entre les que integren el Plenari, i es responsabilitza de dinamitzar els debats i informar el Plenari dels seus resultats. Actualment formen part del GPEU les persones següents:  

Participants Filiació
Beatriz Amante Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció. Universitat Politècnica de Catalunya / Instituto de Investigación Textil y de Cooperación Industrial de Terrassa INTEXTER
Abraham Arcos (coord.) Cecot
Carme Fonseca  
Gerard Torrent  
Jordi Morató Càtedra UNESCO de Sostenbilitat
Míriam Planas Enginyeria Sense Fronteres
Joseba Quevedo Universitat Politècnica de Catalunya

Objectius i àmbits de treball

La seva funció és desenvolupar la recerca de projectes europeus i fonts de finançament.

El Grup també ha de promoure projectes alineats amb els objectius de l’Observatori i de la resta de grups de treball, i els seus àmbits de treball serien :

  • Dret humà a l’aigua
  • Control social
  • Indicadors: gestió d’informació per a la governança local
  • Cultura de l’aigua i recursos educatius
  • Petjada hídrica, economia circular
  • Qualitat i sabor de l’aigua, salut

 

Actes de reunions

Subscriu-te a la newsletter de l’OAT

<!-- Begin Mailchimp Signup Form --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><link href="//cdn-images.mailchimp.com/embedcode/classic-10_7.css" rel="stylesheet" type="text/css"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><style type="text/css"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> #mc_embed_signup_scroll {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> width:350px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> .mc-field-group {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> flex: 1;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin: 0.5rem<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> #h2_news {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color: #fff;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> #lista_grupos {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> display: flex;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> justify-content: space-between;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> #lista_grupos li {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> flex: 1;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --></style><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div id="mc_embed_signup"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <form action="https://oat.us5.list-manage.com/subscribe/post?u=50ad078def25ded314a01b14f&id=74c127a31c"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> method="post" id="mc-embedded-subscribe-form" name="mc-embedded-subscribe-form" class="validate" target="_blank"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> novalidate><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div id="mc_embed_signup_scroll" style="color:#fff;"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="mc-field-group"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label for="mce-EMAIL">Email<span class="asterisk">*</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="email" value="" name="EMAIL" class="required email" id="mce-EMAIL"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="clear"><input type="submit" value="Subscriu-te!"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style="background:#9ACAA4; font-family:Montserrat; font-size:1rem; border-radius:2rem;"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> name="subscribe" id="mc-embedded-subscribe" class="button"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div> <!-- real people should not fill this in and expect good things - do not remove this or risk form bot signups--><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></form><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script type='text/javascript' src='//s3.amazonaws.com/downloads.mailchimp.com/js/mc-validate.js'></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script type='text/javascript'>(function ($) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> window.fnames = new Array(); window.ftypes = new Array(); fnames[0] = 'EMAIL'; ftypes[0] = 'email'; fnames[1] = 'FNAME'; ftypes[1] = 'text'; fnames[2] = 'LNAME'; ftypes[2] = 'text'; fnames[3] = 'ADDRESS'; ftypes[3] = 'address'; fnames[4] = 'PHONE'; ftypes[4] = 'phone'; fnames[5] = 'BIRTHDAY'; ftypes[5] = 'birthday'; /*<!-- [et_pb_line_break_holder] --> * Translated default messages for the jQuery validation plugin.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> * Locale: CA<!-- [et_pb_line_break_holder] --> */<!-- [et_pb_line_break_holder] --> $.extend($.validator.messages, {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> required: "Aquest camp és obligatori.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> remote: "Si us plau, omple aquest camp.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> email: "Si us plau, escriu una adreça de correu-e vàlida",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> url: "Si us plau, escriu una URL vàlida.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> date: "Si us plau, escriu una data vàlida.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> dateISO: "Si us plau, escriu una data (ISO) vàlida.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> number: "Si us plau, escriu un número enter vàlid.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> digits: "Si us plau, escriu només dígits.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> creditcard: "Si us plau, escriu un número de tarjeta vàlid.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> equalTo: "Si us plau, escriu el maateix valor de nou.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> accept: "Si us plau, escriu un valor amb una extensió acceptada.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> maxlength: $.validator.format("Si us plau, no escriguis més de {0} caracters."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> minlength: $.validator.format("Si us plau, no escriguis menys de {0} caracters."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> rangelength: $.validator.format("Si us plau, escriu un valor entre {0} i {1} caracters."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> range: $.validator.format("Si us plau, escriu un valor entre {0} i {1}."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> max: $.validator.format("Si us plau, escriu un valor menor o igual a {0}."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> min: $.validator.format("Si us plau, escriu un valor major o igual a {0}.")<!-- [et_pb_line_break_holder] --> });<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }(jQuery)); var $mcj = jQuery.noConflict(true);</script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!--End mc_embed_signup-->

2019- © All rigths reserved

2019- © All rigths reserved

<script> document.getElementById("year").innerHTML = new Date().getFullYear();<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>

 Desing by © Flutter  Programming by: Miguel Angel Lujan Prieto Jose Ignacio Barragan Lopez