El dimecres dia 24 d’abril, per iniciativa de l’Ajuntament de Terrassa, Núria Saperas, Cap del Servei de Transició ecològica de l’Ajuntament de Sabadell acompanyada de dos membres de la oficina de l’aigua ens va convidar a visitar dues plantes de reutilització d’aigües grises situades en el carrer Francesc Leyret de Sabadell. Per part de Terrassa, vam assistir, Anna Crispi, Marga Rodríguez, Jorba Bouza i Miquel Herreros, del Servei del Medi Ambient de l’Àrea Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament Terrassa, Joan Comallonga de GREINTEC i Beatriz Escribano membres del grup de treball Qualitat i Sabor de l’Aigua de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa.

Durant quasi bé dues hores, Ramon García de l’empresa GEP ibérica (Aguas Grises y Pluviales) ens va explicar el funcionament de com es pot reutilitzar l’aigua de la dutxa i del bany per alimentar els depòsits de l’inodor. Primer de tot, ens va comentar que el volum generat en una dutxa és de l’ordre de 50 litres per persona i per tant aquest volum és més que suficient per alimentar el depòsit de l’inodor ja que l’ús estimat per persona és d’uns 35 litres. Seguidament ens va descriu-re el circuit del tractament que comença per un filtre per retenir elements grossers (majoritàriament cabells). A continuació, aquestes aigües grises són tractades per una tecnologia de depuració mitjançant bioreactors de membrana d’ultrafiltració. El resultat és una qualitat d’aigua excel·lent sense fer servir cap tipus de producte químic. Aquest tipus de tecnologia està en constant innovació i evolució degut a la gran i bona acceptació entre les persones usuàries.

Totes les persones assistents vam pensar que és una bona alternativa sostenibilista, una gran aposta per l’economia circular i un ús racional d’un bé escàs. No es pot perdre de vista els molt possibles propers escenaris negatius de futur agreujats per la pressió demogràfica i pel canvi climàtic. Aquest tipus de tractament representa un avanç ambiental ja que pot significar un estalvi d’un 30% d’ús d’aigua potable a les nostres llars, d’aquí l’imperatiu d’incorporar aquesta mesura dins del Reglament del servei públic d’abastament domiciliari i estalvi d’aigua de Terrassa en els edificis de nova construcció de més de vuit habitatges el més aviat possible.

Bea Escribano

Coordinadora del grup Qualitat i Sabor de l’Aigua