Ahir, 04 de maig de 2023, l’Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT) i ESF (Enginyeria sense fronteres)  van presentar a Terrassa l’estudi Anàlisi de la garantia del Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament a Terrassa.

Al mes de març de 2022, el grup de treball Dret humà a l’aigua i la Justícia social de l’OAT va presentar a la regidoria de l’aigua de l’Ajuntament de Terrassa una proposta centrada en la realització d’un Estudi que servís per diagnosticar l’aplicació del dret humà a l’aigua a la ciutat. Aquesta proposta venia avalada per la Comissió Permanent i pel Plenari de l’OAT que en sessió celebrada al desembre de 2021 van aprovar-la per unanimitat.

L’objectiu de l’estudi és fer una radiografia de la situació a Terrassa pel que fa a l’aplicació del Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament, especialment les dimensions d’assequibilitat i accés.

L’estudi s’ha centrat en l’anàlisi de les bonificacions i ajuts com la tarifació social, cànon social de l’ACA, comptadors socials i ajuts d’urgència de Serveis Socials de Terrassa. La radiografia, amb dades principalment fins a l’any 2022, ha permès identificar les fortaleses i les mancances i debilitats que cal millorar per avançar en l’aplicació plena del Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament a Terrassa.

Estudi complert AQUÍ 

Vídeo de la presentació AQUÍ

Maig de 2023