La tarda del 18 d’abril, l’Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT) ha celebrat a la Masia Freixa el Plenari d’Urna. Un Plenari per al relleu de càrrecs dels òrgans de l’OAT, Presidència, Vicepresidència, Vocals i representació de l’OAT al Consell d’Administració de Taigua.

Ha estat un acte de reconeixement a la feina intensa de les persones que han estat al front d’aquest projecte i de posar en valor el procés de transformació democràtica que significa l’OAT per a la ciutat, un referent innovador que construeix confiances per treballar coproduint polítiques públiques amb els responsables de la Gestió de l’aigua a Terrassa, l’Administració i l’empresa que la gestiona, Taigua.

La Sonia Gimenez, persona que entoma la Presidència, ha expressat que entén els càrrecs com una responsabilitat col·legiada, on el treball en equip, junt amb la Vicepresidència i la resta de persones que conformen la Permanent, és la clau per aconseguir tirar endavant aquest projecte engrescador. Ha afegit que els ritmes de treball que duu a terme l’OAT a vegades arriben a ser d’una intensitat tal que hem de reflexionar en clau de les cures i, entendre que seguir endavant ens exigirà uns ritmes sostenibles en el temps, és a dir, hem d’aprendre a prioritzar i posar límits, poder compatibilitzar vida laboral, familiar i activista. En aquest sentit ha introduït el concepte “hores alliberades per a la participació”, que veu necessari per aconseguir mobilitzar persones en edat laboral i facilitar els relleus generacionals.

El Santi Aragonès, com a nou Vicepresident, i per aquesta nova etapa proposa també prioritzar en temes més propers que afecten a les persones usuàries del servei, fer un pas endavant en la millora de la informació que es publica en el web de Taigua. “No podem estar satisfetes quan després de quatre anys de gestió pública encara no s’han definit i publicat a la web una bateria d’indicadors que són fonamentals perquè es conegui l’eficiència real de les accions realitzades en tots els àmbits de gestió econòmica, ambiental i social, per descobrir els punts febles i forts i poder aplicar els recursos necessaris per a corregir aquestes situacions”.

Un altre punt que caldrà treballar de forma immediata serà, sens dubte, la millora substancial de la informació que es dona a la ciutadania sobre l’accés als ajuts socials, utilitzant tots els mitjans dels quals disposa l’Ajuntament de Terrassa per donar-los a conèixer i eliminar qualsevol barrera burocràtica que impedeixi el seu accés.

Per al relleu al Consell d’Administració han estat escollits el Joseba Quevedo i el Paco Rodríguez que donaran continuïtat en aquest òrgan a la gran tasca portada pels anteriors representants de la ciutadania organitzada de l’OAT, i ens complau molt que en representació de les persones treballadores de Taigua s’incorpori com a vocal de la Permanent de l’OAT la companya Roser Parés.