El grup de Control Social i Indicadors ha cregut necessari expressar la seva opinió sobre la situació actual dels contractes signats entre l’Ajuntament amb Mina Agbar. Quan es van signar, segons el Govern anterior s’obria un nou marc de relacions amb Mina Agbar. Es volia reduir el nivell de litigis presentats contra un Ajuntament que va decidir democràticament recuperar un servei públic per fer-lo més transparent, més participatiu , més eficient, més sostenible i que els beneficis revertissin en la millora del servei.

Com a grup, teníem un deute amb la ciutadania, havíem de fer públic els resultats d’uns contractes que es van signar a corre cuita, sense concurrència pública, fruït del xantatge que havia exercit Mina Agbar. De forma continuada, Mina Agbar ha seguit posant litigis i dificultant la normal recuperació del servei incomplint els contractes signats, per tot això ens reafirmem; a Mina Agbar ni aigua!!

Aquí teniu l’enllaç de l’article.