GRUP DE TREBALL

TRANSPARÈNCIA I INDICADORS

Contacte: grup-indicadors@oat.cat
Persona de contacte: Martí Rosas

Qui Som?

 

El Grup de Treball en Transparència i Indicadors (GTI) és un espai obert a la màxima participació ciutadana i pot incorporar les entitats, col·lectius i ciutadania a títol individual que tinguin interès a debatre i reflexionar sobre les tasques de l’OAT en general, i en particular sobre l’àmbit de la transparència i els indicadors públics que les han de permetre, i que vulguin participar en el seu desenvolupament.

El GTI treballa en col·laboració i complicitat amb la resta de grups de treball de l’OAT, el Plenari i la Comissió Permanent, i és per aquest motiu que la persona encarregada de la coordinació del grup també és membre de la Comissió Permanent de l’OAT.

Qui en forma part?

 

El GTI està coordinat per una persona escollida entre les que hi participen al grup i en formen part del Plenari, es responsabilitza de dinamitzar els debats i informar el Plenari dels seus resultats. Actualment són participants del GTI les persones següents:

Participants Filiació
Abraham Arcos CECOT
Edurne Bagué Observatori DESC
Joan Cano AVV Segle XX
Jordi Morató Càtedra UNESCO de Sostenibilitat
Juan Martínez Observatori de l’Aigua de Terrassa
Martí Rosas (Coord.) Universitat Politècnica de Catalunya
Míriam Planas Enginyeria Sense Fronteres
Quim Pérez Aigua és Vida

Quin és el seu objectiu?

 

L’objectiu del GTI és desenvolupar estudis/propostes sobre:

  • Els indicadors que permetin un sistema d’informació de la gestió de l’aigua transparent i públic.
  • La gestió de la informació de Taigua, del servei i, en general, el cicle de l’aigua, per tal de fer-ne una gestió transparent.
  • Els indicadors necessaris per a fer el seguiment del servei i del cicle de l’aigua en relació amb els objectius proposats en els diferents documents públics existents.

Àmbits de treball

  • Transparència global i responsabilitat social
  • Participació ciutadana
  • Assequibilitat del servei
  • Qualitat del servei
  • Qualitat de l’aigua
  • Sostenibilitat del servei
  • Dret humà a l’aigua

© All rigths reserved

 Desing by © Flutter - Programming by: Miguel Angel Lujan Prieto Jose Ignacio Barragan Lopez