Tens dret a les ajudes socials en la tarifa de l'aigua?

Esbrina-ho responent a aquest formulari

Si vols saber si tens dret a la tarifa social i quin estalvi tindràs a la factura si tens la tarifa social, cumplimenta la seguent informació

Introdueix les següents dades:

Si vols saber si tens dret a la tarifa social i quin estalvi tindràs a la factura si tens la tarifa social, cumplimenta la seguent informació

Introdueix les següents dades:

¡Tens dret a l'ajuda social!

Enhorabona!. Podeu accedir a la tarifa social del cànon de l'aigua, via internet, o via presencial: Oficina Atenció Ciutadana de Medi Ambient, carrer Pantà 20, 2n pis. Terrassa

Introdueix les següents dades:

Cànon aigua ACA Quota servei sense IVA Despesa consum sense IVA Preu total amb IVA
Factura sense ajuda social 0€ 0€ 0€ 0€
Factura amb ajuda social 0€ 0€ 0€ 0€
Diferència 0 € 0€

No tens dret a l'ajuda social!

No teniu les condicions per accedir a la tarifa social del cànon del aigua

¡Tens dret a l'ajuda social!

Enhorabona!. Podeu accedir a la tarifa social del cànon de l'aigua, via internet, o via presencial: Oficina Atenció Ciutadana de Medi Ambient, carrer Pantà 20, 2n pis. Terrassa

Cànon aigua ACA Quota servei sense IVA Despesa consum sense IVA Preu total amb IVA
Factura sense ajuda social 0€ 0€ 0€ 0€
Factura amb ajuda social 0€ 0€ 0€ 0€
Diferència 0 € 0€