ANALÍTIQUES D’AIGUA A TERRASSA

Fes click a un punter del mapa per veure les analitiques d'un punt.
Paràmetres RD 3/2023
Color 15
Gust 3
Olor 3
Terbolesa 4
Amoni 0.5
Clor total 3
pH 6.5 – 9.5
Escherichia coli 0
Bacteris coliforms 0