Amb la remunicipalització del servei no es va poder recuperar de forma simultània el control de la gestió dels comptadors de l’aigua que van continuar sota el control de la concessionària privada MINA -SERVAIGUA com a únic gestor d’aquest aparell de mesura. El dia 4 de novembre de 2022, l’Ajuntament de Terrassa va aprovar una modificació en l’Ordenança d’Abastament de l’aigua potable, en la qual s’incorporava aquest dispositiu de control, en les noves quotes del servei de comptadors en la factura de TAIGUA.

El comptador de l’aigua és una eina imprescindible en el control de la despesa i facturació de l’aigua i no s’entén que a dia d’avui, Mina Agbar segueixi controlant les nostres dades personals i els nostres consums, i obtingui uns ingressos d’uns 2 milions d’euros/anuals, sense cap risc i amb una mínima inversió.

L’OAT considerem que resulta inacceptable que després de més de 5 anys de gestió pública de TAIGUA, la empresa privada MINA AGBAR mantingui la gestió de la immensa majoria dels comptadors, sigui en regim de lloguer (MINA) o de propietat dels usuaris (SERVAIGUA), i en conseqüència com a responsable d’aquest servei incompleixi l’Ordre Ministerial ICT/155/2020 de 7 de febrer que l’obliga a substituir de forma immediata els comptadors que hagin superat els 12 anys de vida útil.

En l’actualitat hi ha registrats a Terrassa més de 8.000 comptadors que superen aquest termini i demanem a TAIGUA que apliqui la llei amb efectivitat i rigor, ja que: «No realitzar la substitució del comptador, quan aquest arribi al final de la seva  vida útil de 12 anys, té consideració d’infracció greu al Reglament del servei públic d’abastament domiciliari i estalvi d’aigua de Terrassa. Aquest fet podria ser sancionat  amb multes entre 751 i 1500€». Per tant:

1- Demanem a l’Ajuntament com a titular del servei, i a TAIGUA com gestor del servei d’abastament d’aigua potable a Terrassa que s’enviïn cartes d’avís a MINA i SERVAIGUA i/o als propietaris dels comptadors caducats perquè els substitueixin de forma immediata.
2- L’Observatori de l’Aigua de Terrassa també animem a totes les persones usuàries del servei de l’aigua de Terrassa per demanin el canvi de gestor del seu comptador d’aigua de MINA SERVAIGUA a la nostra empresa pública municipal TAIGUA, trucant al telèfon d’atenció al client 93 736 28 20 o bé enviant missatge al correu electrònic: atenciousuari@taigua.cat.
Fer el canvi de comptador comporta una pagament d’una única quota d’alta, per un import de 19,89€, IVA inclòs.
La quota per la gestió del comptador, es sumarà al concepte de «Quota de Servei», que passarà a dir-se «Quota de servei amb comptador. Un cop instal·lat el nou comptador de TAIGUA, el servei de comptador es factura conjuntament amb la quota de servei  i suposa un increment de 4,35€, IVA inclòs, al trimestre, uns 17,40 € anuals.
3- Quins avantatges tinc si vull integrar el servei de comptadors dins la quota de servei de Taigua?
– Em despreocupo del comptador perquè queda integrat dins la quota fixa del servei i és TAIGUA la responsable de la seva substitució per avaria o envelliment. A més a més, la seva facturació queda inclosa en el subministrament de l’aigua i no rebran més factures dobles de MINA o SERVAIGUA.
– Si es disposa de comptador de TAIGUA i el nucli familiar o de convivència té una situació de vulnerabilitat reconeguda tindrà una bonificació el 100 % de la totalitat de la quota de servei amb comptador.

La Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Terrassa i l’Observatori de l’Aigua de Terrassa, amb l’assessorament de l’Associació de consumidors i usuaris en acció de Catalunya-FACUA CATALUNYA, fem una crida ciutadana a totes les persones usuàries d’aquest servei, perquè s’informin dels beneficis de disposar comptadors de TAIGUA i procedeixin a fer aquest canvi tant important, tant pel present i futur de la gestió de l’aigua a Terrassa.
L’aigua no és una mercaderia amb la que es pot especular i fer negoci amb ella.

La Comissió Permanent de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT)