El matí del dia 29 de novembre es va celebrar una trobada a l’edifici TR10 de l’ESEIAAT-UPC, organitzada per en Tomàs Herreros, sobre “Sostenibilitat i béns comuns: el cas de la remunicipalització de l’Aigua a Terrassa” amb estudiantat d’un Màster de Lideratge i Sostenibilitat de la Virginia Tech, el Institut Politècnic de la Universitat de Virginia, als Estats Units  (https://www.vt.edu/), que per tant estan interessats en processos com els que han succeït a Terrassa i que, a través de la participació de diversos actors institucionals i no institucionals, va donar lloc a la remunicipalització de l’aigua.

En primer lloc va parlar l’Anna Crispi ( directora del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa), va focalitzar la seva presentació sobre dels motius que varen portar a implementar la remunicipalització de l’aigua a Terrassa i la relació entre els diversos actors polítics tant de dins com de fora de la institució.

En segon lloc en Joan Gaya (del Comissionat de l’Aigua a Terrassa) va exposar la gestió especifica del comissionat i explicant el procés des de la seva mirada.

En tercer lloc, en Ramon Vázquez (gerent de Taigua), va abordar la transició dins de l’empresa de l’aigua, els canvis que ha implicat internament i externament en el servei i la relació amb l’antiga gestora MINA.

Finalment, la Bea Escribano (de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa) va explicar el context, els objectius, el model de funcionament, els eixos d’interès i de recerca de l’Observatori, parant especial atenció a les nocions de valors i principis.
Després de cada intervenció, es va generar moltes dinàmiques participatives ( preguntes i reflexions) ja que els estudiants d’avui en dia, i encara més els estudiants dels USA, són més receptius a sessions de treball on ells hi tenen un rol més actiu.
La sessió va ser intensa, molt participativa i interessant, el professorat que acompanyava l’estudiantat va agrair molt la jornada, de fet la sessió es va allargar fins les 14:30 h.

Bea Escribano  – Presidenta de l’OAT