Joseba Quevedo (Director del Centre de Recerca CS2AC de la UPC i coordinador del grup de Projectes i Medi Ambient de l’OAT)

Dia: 27 d’Octubre del 2021 de 17h a 18h Xerrada telemàtica

Enllaç: https://meet.google.com/dok-vtfy-qfd

L’empresa municipal d’aigües de Terrassa (TAIGUA), mitjançant un acord de col·laboració amb el Centre de Recerca CS²AC de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), ha aplicat una eina informàtica basada en algorismes matemàtics que permet validar les dades dels mesuradors de cabal de la xarxa de transport d’aigua que subministra aigua potable a la ciutat de Terrassa i altres petites ciutats dels voltants i alhora permet calcular paràmetres importants de la gestió de la xarxa de transport, com és el rendiment de la xarxa i l’aigua no registrada.

L’estudi, que es presentarà en aquesta xerrada de la forma més didàctica possible, analitzarà les dades reals del sistema de transport d’aigua que connecta la històrica estació impulsora d’Abrera amb els dipòsits de capçalera de Can Boada i Can Poal de Terrassa.