L’Observatori de l’aigua de Terrassa en la tasca de millorar la relació social amb la gestió integral de l’aigua, estem immersos en millorar la informació i la transparència per possibilitar una participació substantiva de la ciutadania en la gestió integral d’aquest bé comú. És per aquest motiu que amb la col·laboració de la UPC es va realitzar un estudi i un informe de com caminar per millorar aquestes fites. El divendres dia 22 de 18 a 20 hores el grup de recerca-acció TR5 del Màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat de la UPC, ens presentarà ONLINE l’informe final “Audiència pública i rendició de comptes en el marc dels “comuns” a l’Observatori de l’Aigua de Terrassa”, la metodologia emprada, les conclusions i propostes que ens fan per a millorar aquest acte obert a la ciutat. Aquesta primera presentació que fem des de l’Observatori té la intenció de tancar el cercle per al qual estan pensats aquests treballs des de l’acadèmia i la nostra participació. Una presentació que condueix a la detecció de mancances de la nostra activitat i l’elaboració d’alternatives adients per a superar-les. La presentació de l’informe és plantejada en un temps de 20-30 minuts de durada, deixant la resta per a la interacció i el debat. Us preguem que reserveu aquest dia. Que feu la inscripció i feu lectura de l’informe per expressar les preguntes i opinions que considereu necessàries que enriqueixin l’encontre i ens facilitin una millor comprensió col·lectiva de les propostes.

Moltes Gràcies.