Projectes

El Grup de Projectes Europeus i Fons de Finançament (GPEU) és un espai obert a la màxima participació ciutadana i pot incorporar les entitats, col·lectius i ciutadania a títol individual que tinguin interès a debatre sobre el desenvolupament de les tasques de l’OAT en general, i en particular sobre l’àmbit de la recerca de projectes i convocatòries de projectes que puguin ser per l’OAT i per als seus grups de treball, reflexionar-hi i participar-hi.

El GPEU treballa en col·laboració amb la resta de grups de treball de l’OAT, el Plenari i la Comissió Permanent, i és per aquest motiu que la persona encarregada de la coordinació del Grup també é membre de la Comissió Permanent de l’OAT.

Qui en forma part?

El GPEU està coordinat per una persona escollida per tots els membres del Grup entre les que integren el Plenari, i es responsabilitza de dinamitzar els debats i informar el Plenari dels seus resultats. Actualment formen part del GPEU les persones següents:

Objectius i àmbits de treball

La seva funció és desenvolupar la recerca de projectes europeus i fonts de finançament.

El Grup també ha de promoure projectes alineats amb els objectius de l’Observatori i de la resta de grups de treball, i els seus àmbits de treball serien:

 Dret humà a l’aigua

  • Control social

  • Indicadors: gestió d’informació per a la governança local

  • Cultura de l’aigua i recursos educatius

  • Petjada hídrica, economia circular

  • Qualitat i sabor de l’aigua, salut