L’Observatori de l’Aigua de Terrassa es dedica a la recerca aplicada i col·laborativa, enxarxant persones del món acadèmic, de l’activisme social i del món tècnic i professional. La seva tasca es desenvolupa amb la col·laboració d’estudiants que realitzen les seves pràctiques i els seus treballs de recerca. També amb la col·laboració de grups de recerca, professors i professionals que hi participen de diferents maneres.

  1. Assessorament expert de caire puntual.
  2. Participació en estudis i projectes de recerca.
  3. Participació en la tutoria de tesis doctorals, Projectes Final de Grau (PFG) i Projectes Final de Màster (PFM).
  4. Participació en la tutoria de treballs de recerca i activitats dirigides a instituts.
  5. Participació en els grups de treball de l’OAT.

Línies de recerca

Aquesta xarxa centra els seus àmbits temàtics d’interès prioritari en els que estan relacionats amb l’aigua i amb els principis per a la seva gestió a Terrassa, i es concreta en cinc àmbits:

  1. Aigua com a dret i a un preu just. Dret d’accés, justícia social i preu just.
  2. Aigua amb govern compartit. La gestió i la governança pública de l’aigua, el treball en xarxa, l’intercanvi de coneixement i la intel·ligència col·lectiva. Innovació en participació ciutadana, cogovernança, coproducció de política pública, control ciutadà, transparència, accés i gestió de la informació, indicadors de l’aigua, fiscalització del servei i auditories.
  3. Aigua amb  cultura. La nova cultura de  l’aigua en la ciutat, l’aigua  com  a  bé  comú, l’aigua com a font de valors, la memòria i el patrimoni cultural material i immaterial de l’aigua.
  4. Aigua amb eficiència. Els costos del cicle integral de l’aigua i el seu finançament. Millors tecnologies disponibles, minimització i optimització de l’ús de l’aigua, reutilització i captació de recursos en el context de l’economia circular. La qualitat de l’aigua i l’aigua envasada.
  5. Dimensions ecosistèmiques de l’aigua. Canvi climàtic, protecció dels ecosistemes aquàtics, estudis i problemes de conca. Sostenibilitat del cicle integral de l’aigua. Serveis ecosistèmics.

És necessari i desitjable que els grups de recerca, els docents, els investigadors i altres organitzacions acadèmiques exerceixin la seva capacitat de recerca i docent en relació amb aquests àmbits. Tots els materials generats són de molt interès per a l’OAT.

Cal que es mobilitzin les capacitats i possibilitats relacionades amb la direcció de tesis doctorals, TFG, TFM i altres estudis i treballs de recerca. I és molt important que s’aprofitin les capacitats per accedir a programes,  projectes, convocatòries i altres fonts que puguin ajudar a mobilitzar recursos i capacitats  vinculats als àmbits temàtics de recerca.

Col·laboracions de recerca i estudis

Audiència pública i rendició de comptes en el marc dels "comuns" a l'Observatori de l'Aigua de Terrassa

Universitat Politècnica de Catalunya

Estudiantat: Andrea Oliver, Sara Camacho, Daniel Muñoz i Natàlia Carmona

Tutors : Edurne Bagué i Francisco Rodríguez

Juny 2021

OAT: CIUTAT - AIGUA OBSERVATORIS XARXA

Universitat Politècnica de Catalunya

Estudiantat: Yamileth Salas, Marco Asto
Ot Puy i Baqué, Ricardo González i Clàudia Cruanyes

Juny 2021

OAT: sistema d’indicadors de transparència a l’aigua gestió a Terrassa

Universitat Politècnica de Catalunya

Estudiantat: Montse Badia Puyol, Eduardo Rodríguez Núñez, Ruth Luna, Sulkhan Tsintsadze i Mary Mael

Juny 2021

Devolució taller amb l’Observatori de l’Aigua de Terrassa

Dinamitzadores: Mauro Castro i Laia Forné
Persones assistents: Bea Escribano,Dones d’Aigua i Grup Dret Huma de l’OAT,Taula de l’Aigua i Dones d’Aigua, Paco Rodríguez.

Octubre de 2020

Indicadors per una gestió sostenible i transparent de l’aigua a Terrassa

Màster de Ciència i Gestió Integral de l’Aigua
Facultat de Ciències de la Terra de la UB
Pràctica Externa
Estudiantat: Pia Jara i Itza Martínez (treball voluntari)
Tutors/es: Juan Martínez (OAT)
Curs 2019/2020

Avaluació i funcionament dels observatoris de l’aigua

Màster de Ciència i Gestió Integral de l’Aigua
Facultat de Ciències de la Terra de la UB
Pràctica Externa
Estudiantat: Andrea Alejandra Escobedo
Tutors/es: Juan Martínez (OAT)
Desembre 2019

Treballs de Recerca Instituts curs 2020/2021

La qualitat i el sabor de l’aigua a Terrassa, propostes de millora

Estudiantat: Cristina Martín i Irene Baltà

Escola: Institut Can Jofresa

Tutoria centre: Dídac Zoyo

Tutoria OAT: Bea Escribano

TDR “La qualitat i el sabor de l’aigua de Terrassa”

Annexos “La qualitat i el sabor de l’aigua de Terrassa”

Veure vídeo.

 

Web de l'OAT

Estudiantat: Miguel Angel Lujan i José Ignacio Barragán Lopez

Escola: Institut Nicolau Copèrnic

Tutoria centre: Iván Cantón

Tutoria OAT: Juan Martínez

Estudis de recerca

TFM. Evaluación del servicio de abastecimiento y saneamiento de agua en el municipio de Terrassa: Propuesta metodológica para la definición de indicadores (Treball Final de Màster)

Màster en ciència i gestió integral de l’aigua (UB)
Estudiant: Pía Macarena Jara Torres
Tutors/es: Cristina de Gispert i Juan Martínez

Setembre 2020

 

IP. Metodología para la evaluación del control social que se ejerce desde los Observatorios del Agua (Informe de pasantía)

Maestría Agua y Sociedad (Montpellier) y Maestría Ciencia y Gestión
Integral del Agua (Barcelona)
Estudiants: Andrea Alejandra Escobedo Ordóñez.

Tutors/es: Juan Martínez (OAT), Cristina de Gispert (UAB), Sophie Richard (UM), Marielle
Montginoul (UM).

Setembre  2020

 

Culture and responsible consumption of water

Màster universitari en Ciència i Tecnologia de la SostenibilitatResearch-Action Workshop on Sustainability Science and Technologies
Estudiantat: Alexia Saucedo, Adrianna Czerwińska, Martí Roig, Bartosz Wybraniec.
Tutora: Beatriz Escribano

Juny 2020

Pobreza del agua en Terrassa

Màster universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat (UPC)Research-Action Workshop on Sustainability Science and Technologies
Estudiantat: Carlos de la Cruz i Nataly Guzman.
Tutor: Juan Martínez

Juny 2020

 

Social control in the public water co-governance

Màster universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat (UPC)
Research-Action Workshop on Sustainability Science and Technologies
Estudiantat: Stine Deleuran Kristensen, Julie Corneliusen, Mohammed Issa
Dominika Szlawska.
Tutors/es: Míriam Planas, Marti Rosas, Francisco
Rodríguez i Edurne Bagué
Juny 2020

Tesi doctoral. La remunicipalització de l'aigua a Terrassa (Catalunya). La lluita de la Taula de l'Aigua per un model de gestió de l'aigua com a comú.

Edurne Bagué Tova
Directora de tesi: Dra. Lourdes Romero Navarrete
Centre d’Investigacions i Estudis Superiors en Antropologia Social
Setembre 2019

TFM. Estudi de Cas de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa

Hug Lucchetti Barba
Tutora: Özgür Günes Öztürk
Màster Interuniversitari en Polítiques Socials i Acció Comunitària
IGOP. Institut de Govern i Polítiques Públiques
Juny 2019

Pòster. Estudi de Cas de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa

Hug Lucchetti Barba
Tutora: Özgür Günes Öztürk
Màster Interuniversitari en Polítiques Socials i Acció Comunitària
IGOP. Institut de Govern i Polítiques Públiques
Juny 2019

Subscriu-te a la newsletter del OAT

Selecciona les teves preferències

Subscriu-te a la newsletter del OAT

Selecciona les teves preferències

2019- © All rigths reserved

2019- © All rigths reserved