L’Observatori de l’Aigua de Terrassa es dedica a la recerca aplicada i col·laborativa, enxarxant persones del món acadèmic, de l’activisme social i del món tècnic i professional. La seva tasca es desenvolupa amb la col·laboració d’estudiants que realitzen les seves pràctiques i els seus treballs de recerca. També amb la col·laboració de grups de recerca, professors i professionals que hi participen de diferents maneres.

 1. Assessorament expert de caire puntual.
 2. Participació en estudis i projectes de recerca.
 3. Participació en la tutoria de tesis doctorals, Projectes Final de Grau (PFG) i Projectes Final de Màster (PFM).
 4. Participació en la tutoria de treballs de recerca i activitats dirigides a instituts.
 5. Participació en els grups de treball de l’OAT.

Línies de recerca

Aquesta xarxa centra els seus àmbits temàtics d’interès prioritari en els que estan relacionats amb l’aigua i amb els principis per a la seva gestió a Terrassa, i es concreta en cinc àmbits:

 1. Aigua com a dret i a un preu just. Dret d’accés, justícia social i preu just.
 2. Aigua amb govern compartit. La gestió i la governança pública de l’aigua, el treball en xarxa, l’intercanvi de coneixement i la intel·ligència col·lectiva. Innovació en participació ciutadana, cogovernança, coproducció de política pública, control ciutadà, transparència, accés i gestió de la informació, indicadors de l’aigua, fiscalització del servei i auditories.
 3. Aigua amb  cultura. La nova cultura de  l’aigua en la ciutat, l’aigua  com  a  bé  comú, l’aigua com a font de valors, la memòria i el patrimoni cultural material i immaterial de l’aigua.
 4. Aigua amb eficiència. Els costos del cicle integral de l’aigua i el seu finançament. Millors tecnologies disponibles, minimització i optimització de l’ús de l’aigua, reutilització i captació de recursos en el context de l’economia circular. La qualitat de l’aigua i l’aigua envasada.
 5. Dimensions ecosistèmiques de l’aigua. Canvi climàtic, protecció dels ecosistemes aquàtics, estudis i problemes de conca. Sostenibilitat del cicle integral de l’aigua. Serveis ecosistèmics.

És necessari i desitjable que els grups de recerca, els docents, els investigadors i altres organitzacions acadèmiques exerceixin la seva capacitat de recerca i docent en relació amb aquests àmbits. Tots els materials generats són de molt interès per a l’OAT.

Cal que es mobilitzin les capacitats i possibilitats relacionades amb la direcció de tesis doctorals, TFG, TFM i altres estudis i treballs de recerca. I és molt important que s’aprofitin les capacitats per accedir a programes,  projectes, convocatòries i altres fonts que puguin ajudar a mobilitzar recursos i capacitats  vinculats als àmbits temàtics de recerca.

Col·laboracions de recerca i estudis

OAT - WATER: OBSERVATORIES NETWORK. Action Research

Universitat Politècnica de Catalunya

Estudiantat: Yamileth Salas, Marco Asto
Ot Puy i Baqué, Ricardo González i Clàudia Cruanyes

Juny 2021

Indicadors per una gestió sostenible i transparent de l’aigua a Terrassa

Màster de Ciència i Gestió Integral de l’Aigua
Facultat de Ciències de la Terra de la UB
Pràctica Externa
Estudiantat: Pia Jara i Itza Martínez (treball voluntari)
Tutors/es: Juan Martínez (OAT)
Curs 2019/2020

OAT: Indicators system for transparency in water management in Terrassa. OAT Briefing Report

Universitat Politècnica de Catalunya

Estudiantat: Montse Badia Puyol, Eduardo Rodríguez Núñez, Ruth Luna, Sulkhan Tsintsadze i Mary Mael

Juny 2021

Estudi/proposta sobre governança democràtica de l’aigua a Terrassa en el marc del comú

Observatori Drets Econòmics, Socials i Culturals

Edurne Bagué

2020

Avaluació i funcionament dels observatoris de l’aigua

Màster de Ciència i Gestió Integral de l’Aigua
Facultat de Ciències de la Terra de la UB
Pràctica Externa
Estudiantat: Andrea Alejandra Escobedo
Tutors/es: Juan Martínez (OAT)
Curs 2019/2020

Treballs de Recerca Instituts curs 2020/2021

La qualitat i el sabor de l’aigua a Terrassa, propostes de millora

Estudiantat: Cristina Martín i Irene Baltà

Escola: Institut Can Jofresa

Tutoria centre: Dídac Zoyo

Tutoria OAT: Bea Escribano

TDR “La qualitat i el sabor de l’aigua de Terrassa”

Annexos “La qualitat i el sabor de l’aigua de Terrassa”

Veure vídeo.

 

Web de l'OAT

Estudiantat: Miguel Angel Lujan i José Ignacio Barragán Lopez

Escola: Institut Nicolau Copèrnic

Tutoria centre: Iván Cantón

Tutoria OAT: Juan Martínez

Estudis de recerca

TFM. Evaluación del servicio de abastecimiento y saneamiento de agua en el municipio de Terrassa: Propuesta metodológica para la definición de indicadores (Treball Final de Màster)

Màster en ciència i gestió integral de l’aigua (UB)
Estudiant: Pía Macarena Jara Torres
Tutors/es: Cristina de Gispert i Juan Martínez

Setembre 2020

 

IP. Metodología para la evaluación del control social que se ejerce desde los Observatorios del Agua (Informe de pasantía)

Maestría Agua y Sociedad (Montpellier) y Maestría Ciencia y Gestión
Integral del Agua (Barcelona)
Estudiants: Andrea Alejandra Escobedo Ordóñez.

Tutors/es: Juan Martínez (OAT), Cristina de Gispert (UAB), Sophie Richard (UM), Marielle
Montginoul (UM).

Setembre  2020

 

Culture and responsible consumption of water

Màster universitari en Ciència i Tecnologia de la SostenibilitatResearch-Action Workshop on Sustainability Science and Technologies
Estudiantat: Alexia Saucedo, Adrianna Czerwińska, Martí Roig, Bartosz Wybraniec.
Tutora: Beatriz Escribano

Juny 2020

Pobreza del agua en Terrassa

Màster universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat (UPC)Research-Action Workshop on Sustainability Science and Technologies
Estudiantat: Carlos de la Cruz i Nataly Guzman.
Tutor: Juan Martínez

Juny 2020

 

Social control in the public water co-governance

Màster universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat (UPC)
Research-Action Workshop on Sustainability Science and Technologies
Estudiantat: Stine Deleuran Kristensen, Julie Corneliusen, Mohammed Issa
Dominika Szlawska.
Tutors/es: Míriam Planas, Mar Satorras, Francisco
Rodríguez i Edurne Bagè
Juny 2020

Tesi doctoral. La remunicipalització de l'aigua a Terrassa (Catalunya). La lluita de la Taula de l'Aigua per un model de gestió de l'aigua com a comú.

Edurne Bagué Tova
Directora de tesi: Dra. Lourdes Romero Navarrete
Centre d’Investigacions i Estudis Superiors en Antropologia Social
Setembre 2019

TFM. Estudi de Cas de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa

Hug Lucchetti Barba
Tutora: Özgür Günes Öztürk
Màster Interuniversitari en Polítiques Socials i Acció Comunitària
IGOP. Institut de Govern i Polítiques Públiques
Juny 2019

Pòster. Estudi de Cas de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa

Hug Lucchetti Barba
Tutora: Özgür Günes Öztürk
Màster Interuniversitari en Polítiques Socials i Acció Comunitària
IGOP. Institut de Govern i Polítiques Públiques
Juny 2019

Proposta treballs de recerca

Proposta d’àmbits i títols de treballs de recerca, consulteu continguts a la Proposta d’activitats educatives i treballs de recerca.

Per més informació: Coordinació Treballs de Recerca 4art ESO, Batxillerat i Cicles Formatius: Beatriz Escribano beatriz.escribano@upc.edu.

Fitxa 01 Definicions sobre participació ciutadana, empoderament ciutadà i control social.

Fitxa 02 Eines i metodologies pel control social.

Fitxa 03 Procés de remunicipalització de l’aigua i nova governança del servei.

Fitxa 04 Definicions sobre participació ciutadana, empoderament. Proposta d’aplicació dels criteris de transparència a la gestió de l’aigua.

Fitxa 05 Proposta d’indicadors del servei de gestió de l’aigua.

Fitxa 06 Detecció de fuites d’aigua en les xarxes de distribució.

Fitxa 07 Estudi de viabilitat de la implementació de tecnologies sostenibles: aiguamolls construïts a Catalunya.

Fitxa 08 L’aigua i el canvi climàtic.

Fitxa 09 L’impacte del plàstic generat per el consum d’aigua envasada a Terrassa.

Fitxa 10 Aplicació dels objectius ODS relacionats amb l’aigua.

Fitxa 11 Usos de l’aigua i impacte en els serveis ecosistèmics.

Fitxa 12 Propostes de minimització, optimització i reutilització de l’ús dels recursos hídrics.

Fitxa 13 Tecnologies apropiades i solucions basades en la naturalesa.

Fitxa 14 Tecnologies tradicionals de reg en agricultura d’autoconsum.

Fitxa 15 Activitats formatives sobre aigua a les escoles.

Fitxa 16 Què en sabem de l’aigua?

  © All rigths reserved

   Desing by © Flutter - Programming by: Miguel Angel Lujan Prieto Jose Ignacio Barragan Lopez