PLENARI

El Plenari és el màxim òrgan de govern de I’OAT i d’expressió de la corresponsabilitat entre el món social, polític i tècnic en el servei de l’aigua. És l’espai on es reuneixen les entitats i persones de la ciutat que en formen part per contribuir al desenvolupament de la nova cultura de l’aigua i dels principis rectors establerts en el preàmbul, dels objectius del servei i de les activitats i funcions de I’OAT.

Constitueixen el Plenari: la Presidència, la Vicepresidència, la Secretaria , la Coordinació i els i les representants de les entitats, dels col·lectius, de la ciutadania, dels agents econòmics i professionals, i del món educatiu i acadèmic.

COMPOSICIÓ

Podeu consultar aquí les diferents entitats i col·lectius que en són membres.

Documentació de les reunions

2023

Plenari 23 de març de 2023

Ordre del dia del Plenari

Punt 1. Aprovació Acta Plenari 20 desembre 2022

Punt 2. Informe de presidència i vicepresidència

Punt 2.1 Informe d’activitats

Punt 2.2 Properes activitats

Punt 2.3 Conveni Local CET

Punt 3. Informe i intervenció de la 3a Tinenta d’Alcalde de l’àrea de Territori i sostenibilitat

Punt 4. Informe del representant al Consell d’Administració de T’aigua

Punt 5. Presentació, debat i aprovació del comunicat de l’OAT a la ciudadania 

Punt 6. Informació sobre el procés d’eleccions de renovació de càrrecs de l’OAT

Punt 7. Debat i aprovació “El plenari delega la confiança en el Comissió Permanent per donar suport a activitats i/o entitats que ho sol·licitin

Punt 8. Esmena de la memòria de 2019/2020 i aprovació de la memòria 2021

Punt 9. Propostes de les entitats

Punt 10. Temes sobrevinguts

2022

2021

2020

Plenari 20 juliol de 2020, reunió ordinària

2019

Plenari 3 de desembre de 2019, reunió ordinària

Plenari 25 de juny de 2019, reunió ordinària

Plenari 11 d’abril de 2019, reunió extraordinària

Plenari 14 de març de 2019, reunió extraordinària

Plenari 20 de febrer de 2019, primera reunió constituent

Subscriu-te al nostre Newsletter

2019- © All rigths reserved

2019- © All rigths reserved