COMISSIÓ PERMANENT

La Comissió Permanent és l’òrgan encarregat de dirigir i coordinar el funcionament de I’OAT per a la consecució del seus objectius, el desenvolupament de les seves funcions i el compliment del seu pla de treball. Es deu al Plenari, a qui rendeix comptes de les seves actuacions.

S’encarrega de convocar i preparar les sessions del Plenari i els debats, assegurant la claredat i justificació de les propostes, i l’aportació de tota la documentació necessària.

En formen part la Presidència, la Vicepresidència, la Secretaria, la Coordinació, els i les representants dels grups de treball i tres vocals elegits pel Plenari.

2023

Pla de treball 2023

Execució del pressupost 2023

2022

Pla de treball 2022

Execució del pressupost 2022

2021

Pla de treball 2021

Execució del pressupost 2021

Documentació de les reunions

2023

2022

Comissió Permanent 29 Novembre de 2022

Ordre del dia

1. Aprovació de l’Acta del dia dimarts 8 de novembre

2. Informació de Presidència i Vicepresidència OAT

2.1 Bases Premis Muncuni

3. Pla de Treball 2023 i estat dels eixos 

3.1 Jornada sobre els benefecis dels telecomptadors

3.2 Museu aigua Terrassa

3.3 Govern de l’aigua de Terrassa

4. Estat del Pla de Treball i pressupont any 2022 

5. Estat de la memoria 2021

6. Valoració de la jornada pública DHA i JS, Parlem d’aigua: 1ªJornada Pública del Dret Humà a l’Aigua a Terrassa.

7.  Relleu dels càrrecs Presidència i Vicepresidència i representant del Consell d’Administració.

8. L’elecció de la nova sindicatura

9. Ordre del dia i organització audiovisual i del càtering del plenari del 20 de desembre

10. Elecció de la sindicatura de greuges de Terrassa

11. Temes sobrevinguts

Comissió Permanent Extraordinària 13 Desembre de 2022

Comissió Permanent 8 Novembre de 2022

2021

2020

Comissió Permanent 25 de novembre de 2020

Comissió Permanent 24 de setembre de 2020

Comissió Permanent 2 de juliol de 2020

Comissió Permanent 5 de juny de 2020

Comissió Permanent 20 de febrer de 2020

Comissió Permanent 30 de gener de 2020

Comissió Permanent 19 de desembre de 2019

Comissió Permanent 12 de novembre de 2019

Comissió Permanent 17 d’octubre de 2019

Comissió Permanent 19 de setembre de 2019

Comissió Permanent 2 de juliol de 2019

Comissió Permanent 28 de maig de 2019

Subscriu-te al nostre Newsletter

2019- © All rigths reserved

2019- © All rigths reserved