GRUP DE TREBALL

QUALITAT I SABOR DE L’AIGUA

Contacte: grup-qualitataigua@oat.cat
Persona de contacte: Beatriz Escribano

Qui som?

 • Mercè Agramunt Lliberia, estudianta del Màster de Ciència i Gestió Integral de l’Aigua de la Facultat de Ciències de la Terra de la UB.
 • Lorena Aguilar Pérez, estudianta de Doctorat-Càtedra UNESCO de Sostenibilitat-UPC.
 • Juan Cazorla Márquez, representant dels treballadors i treballadores de Taigua, de Terrassa.
 • Joan Comallonga Galí, Gremi d’Instal·ladors de Terrassa i Comarca (GREINTEC).
 • Rosa Egea Bach, Dones d’Aigua i Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana.
 • Beatriz Escribano Rodríguez de Robles, Càtedra UNESCO de Sostenibilitat-UPC.
 • Juana Martín Hernández, estudianta del diploma sènior Ciència, Tecnologia i Societat de la UPC.
 • Gemma Nadal Martínez, estudianta del diploma sènior Ciència, Tecnologia i Societat de la UPC.
 • Pilar Quintanilla Solera, Dones d’Aigua de Terrassa.
 • Santi Torras Recoder, usuari de l’aigua de Terrassa. 

Objectius

El document Grups de treball de l’OAT, i de forma específica el del Grup de Qualitat i Sabor de l’Aigua (QSA), diu:  “La seva funció és la de desenvolupar l’estudi/proposta sobre qualitat i sabor de l’aigua.

Propostes de millora en l’àmbit tècnic dels tractaments i de la cultura de consum, factors que limiten la qualitat i el sabor, tractaments i costos, cultura de consum i estratègies per al consum d’aigua d’aixeta. Aquest estudi es desenvolupa en el marc del Pla director, i els seus objectius i continguts han d’estar acordats.”

Els objectius específics proposats són:

 • Assegurar que qualitat de l’aigua no només ha de complir la normativa de requisits sobre els criteris sanitaris de qualitat per al consum humà, sinó també altres aspectes vinculats a la salut i al sabor. Es planteja la pregunta: quina tipologia d’aigua volem per a Terrassa i amb quin sabor?
 • Millorar el sabor de l’aigua : 
  • Considerar el sabor de l’aigua de l’aixeta com un tema clau per a la ciutat, i un punt molt estratègic per guanyar suports.
  • Plantejar un estudi destinat a implantar un tractament global per millorar el sabor de l’aigua de Terrassa abans de la seva distribució a través de la xarxa.
  • Realitzar un tast d’aigua d’aixeta per avaluar la percepció del sabor de diferents tipologies d’aigua.
 • Poder arribar a beure l’aigua de l’aixeta i no haver de pagar pel seu consum extra.
 • Engegar una campanya potent adreçada a la ciutadania amb què conscienciar sobre la necessitat del consum de l’aigua de l’aixeta.
 • Analitzar quins són els elements que influeixen en el model de consum que actualment tenim: respon a un tema cultural? A un model consumista (compra d’aigua embotellada per “manipulació” propagandística)? O a elements subjectius/objectius en el sabor de l’aigua d’aixeta que fa que es rebutgi el seu consum per part de la ciutadania?
 • Avaluar les característiques de l’aigua de Terrassa mitjançant un recull històric dels valors paramètrics de qualitat.
 • Aplicar normatives municipals per fer un ús sostenibilista de l’aigua als habitatges (vies separatives, recull d’aigua de pluja… ).
 • Organitzar activitats formatives i de debats per disseminar i crear una nova cultura de l’aigua més sostenibilista a la ciutat.
 • Dirigir activitats educatives vinculades a la qualitat i sabor de l’aigua en coordinació amb la Taula Educació, i col·laborar-hi.

Treballs i estudis en curs

 • Treball de recerca tutelat La qualitat i el sabor de l’aigua a Terrassa, propostes de millora (estudi finalitzat el desembre de 2020). Publicat a l’apartat “Publicacions d’interés”.
 • Històric dels valors paramètrics de qualitat de l’aigua de Terrassa
 • Estudi sobre la possibilitat d’implementar la normativa de vies separatives en els habitatges de Terrassa
 • Treball de camp sobre enquestes de satisfacció als usuaris en relació amb la gestió i el sabor de l’aigua en els municipis de més de 25.000 habitants a l’Estat espanyol
 • Col·laboració en l’assignatura Research-Action Workshop on Sustainibility Science and Technologies del Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat- UPC amb el projecte “Cultura i responsabilitat del consum de l’aigua”.

Presentacions:

Treball de recerca: La qualitat i el sabor de l’aigua a Terrassa, propostes de millora.

TDR “La qualitat i el sabor de l’aigua de Terrassa”

Annexos “La qualitat i el sabor de l’aigua de Terrassa”

Estudiants autores: Cristina Martín i Irene Baltà

Escola: Institut Can Jofresa

Tutoria centre: Dídac Zoyo- Ferran Colomer

Tutoria OAT: Bea Escribano

© All rigths reserved

 Desing by © Flutter - Programming by: Miguel Angel Lujan Prieto Jose Ignacio Barragan Lopez